శ్రీ లక్ష్మిరంగనాథస్వామి బ్రహొత్సవాలు ఉత్సవ కార్యక్రమములు
స్వస్తిశ్రీ మన్మధనామ సం|| ఛైత్ర శుద్ద నవమి అనగ 28-3-2015 శనివారం మొదలు 6-4-2015 వరకు స్వామి వారి ఉత్సవ కార్యక్రమములు జరుగును .


తర్తూరు తిరుణాల (జాతర) విశేషాలు 

తేది 

ఉత్సవ కార్యక్రమములు 

Daily Updates & Photos28-3-2015 శనివారం


శ్రీ రంగనాధ స్వామి
పెండ్లి  కుమరుని పూల సపార
ఉత్సవ వివహసంబంద
కారక్రమలు .
 


        29-3-2015 ఆదివారం


      సిం హ వాహన సేవ  జరుగును .
 
30-3-2015 సొమవారం 
హంస వాహన సేవ  జరుగును .
 
31-3-2015 మంగళవారం
శేషవాహన సేవ  జరుగును .
 
01-4-2015 బుధవారం 
హనుమద్వాహన సేవ  జరుగును .
 
02-4-2015 గురువారం 
గరుడవాహన సేవ  జరుగును
 
03-4-2015 శుక్రవారం
గజవాహన సేవ  జరుగును .
 
04-4-2015 శనివారం
దివ్య మంగల రధొత్సవం 
జరుగును . (మద్యహనం  2-00 గం||
లకు )
 
05-4-2015 ఆదివారం
అశ్వ్వవాహన సేవ  జరుగును
 
06-4-2015 సొమవారం
వసంతొత్సవము   తీర్థవళి    
జరుగును .
 
     

Feedback &  Suggestions
Copyright © 2014 by www.nandikotkur.com    Website Best Viewed in 1024x768  Resolution 
Powred By :
శ్రీ తర్తురు లక్ష్మిరంగనాథస్వామి  చరిత్ర మరియు ఇతర వివరాలు

బండ లాగు ఎడ్ల పందెం వివరాలు
Back
Next
WWW.NANDIKOTKUR.COM